Moedervlekken


Dermatoscoop Sandra Laane

Moedervlekken zijn goedaardige opeenhopingen van pigmentvormende cellen in de huid. Het is een normaal verschijnsel; vrijwel iedereen krijgt meerdere moedervlekken, gemiddeld zo’n 10-20 per persoon.
De officiële medische term voor deze goedaardige moedervlek is naevus naevocellularis.

Er zijn vele soorten moedervlekken.
Naast normale, goedaardige moedervlekken bestaan er ook onrustige moedervlekken (dysplastische of atypische naevus) en moedervlekken die aan op punt staan kwaadaardig te worden (melanoom in-situ, M. Dubreuilh ).

Onrustige moedervlekken zijn in principe goedaardig, maar kunnen soms voorlopers van het melanoom zijn.

Een melanoom kan ontstaan uit een onrustige moedervlek en een enkele keer zelfs uit een gewone moedervlek of aangeboren moedervlek. Gelukkig is de kans dat een moedervlek kwaadaardig wordt klein.
Ook kan een melanoom “spontaan” uit tevoren normale huid ontstaan zonder dat hier een moedervlek aanwezig was.


Waar moet u opletten:

Als er een nieuwe groeiende moedervlek is ontstaan of als een bestaande moedervlek van kleur of vorm is veranderd of in grootte is toegenomen dan moet u een afspraak maken met uw huisarts. Dit geldt vooral voor volwassenen; bij kinderen is het normaal dat er nog nieuwe (en dus groeiende) moedervlekken ontstaan.

Ook als u veel moedervlekken hebt of er kwaadaardige moedervlekken in de familie voorkomen is het het verstandig een keer een afspraak bij de huisarts te maken. Zo nodig zal de huisarts u verwijzen voor nader onderzoek.

De moedervlek kan beoordeeld worden met behulp van de dermatoscoop. Dit is een sterk vergrotende lens met verlichting, die direct op de huid wordt gezet. Door een druppel olie of gel aan te brengen op de lens, wordt de bovenste huidlaag een beetje doorzichtig waardoor je door de huid heen kunt kijken. Hierdoor worden structuren zichtbaar die niet met het blote oog te zien zijn. Met behulp van de dermatoscoop wordt bekeken of er afwijkende vormen of kleuren, of onregelmatige randen en afwijkende pigment structuren zichtbaar zijn.


Behandeling/ diagnostiek

In geval van een veranderende of sterk atypische of verdachte moedervlek zal deze uiteraard worden verwijderd en voor weefselonderzoek worden opgestuurd. sandra-laande-dermatoscoop02
Afhankelijk van de uitslag zal er nog een eventuele chirurgische nabehandeling plaatsvinden.
Soms bestaat er een indicatie tot jaarlijkse moedervlek controle.
Dit alles is sterk afhankelijk van uw voorgeschiedenis, het voorkomen van melanoom in de naaste familie, huidtype, zonverbrandingen in uw kinderjaren en/of jarenlang verblijf in zonnige oorden. Daarnaast bepaalt het totaalbeeld van uw moedervlekken of u tot de verhoogde risico categorie behoort, in dat geval zal er een controle schema worden afgesproken. Wij zullen dit met u bespreken en zo nodig uw moedervlekken in ons scan systeem vastleggen .


Heeft u een veranderde of verdachte moedervlek?

In het Medisch Centrum Bloemendaal zijn wij gespecialiseerd in sneldiagnostiek van veranderende moedervlekken. Wij streven ernaar om u binnen één tot enkele werkdagen te kunnen zien om uw moedervlek te kunnen beoordelen en tevens te behandelen. U dient dit door de telefoon aan onze medewerkers aan te geven, u wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen.