Privacy


Medisch Centrum Bloemendaal respecteert de privacy van alle patiënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Binnen ons centrum wordt een privacyreglement gehanteerd.

Dit reglement is op te vragen bij de receptie.