Tarieven


Meestal komt u bij ons onder behandeling na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist. Veel behandelingen vallen onder uw basisverzekering als medisch specialistische zorg.
In Nederland wordt medisch specialistische zorg gefactureerd aan de hand van de DBC-systematiek. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie.

Uw DBC-zorgproduct wordt bepaald door een landelijk systeem op basis van de diagnose en de gemiddelde behandeling die hiervoor benodigd is. Indien uw zorgverzekeraar nog geen contract met ons centrum heeft afgesloten geldt onze algemene prijslijst.

Klik hier voor onze passantentarieven afdeling Dermatologie.

Klik hier voor prijzenlijst niet vergoede zorg.


Voor consult bij de dermatoloog is altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, ook als het niet vergoede zorg betreft. Cosmetische ingrepen worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Indien behandeling niet wordt gedekt is een verwijzing Wel noodzakelijk.


Infomedics

Infomedics verzorgt onze financiële administratie. U ontvangt de nota via Infomedics. U kunt bij de assistente informeren of uw declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd.

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met onze assistente of ons een e-mail sturen.

Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van uw behandeling bij ons centrum evenals het eigen risico van uw polis.

Let er op,  dat u bij alle zorgverzekeraars wel een eigen risico heeft. In 2023 moet u tenminste €385,- eigen risico betalen.